Ból ucha jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych stanów, jakie może odczuwać człowiek. Nie dotyczy tylko wieku dziecięcego – dorośli również przechodzą stany zapalne tego wrażliwego narządu.

Ze względu na budowę ucha, można rozróżnić trzy rodzaje zapalenia ucha:

  • zewnętrznego,
  • środkowego
  • wewnętrznego.

przyczyny, objawy i leczenie – ucho zewnętrzne

Zapalenie ucha zewnętrznego jest dość częste, dotyczy małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego.

Przyczyny

Jest spowodowane brakiem wytwarzania ochronnej woskowiny, ale również na skutek uszkodzenia nabłonka, nadmiernej wilgotności oraz zmianom pH w przewodzie słuchowym. Zapalenia tego rodzaju często spotykane są u osób, które między innymi cierpią na cukrzycę, korzystają z publicznych basenów, są alergikami bądź używają niewłaściwych narzędzi do oczyszczania uszu. Zapalenie może mieć charakter bakteryjny, jak i wirusowy oraz być wywołane przez grzyby.

Cechą charakterystyczną jest ból ucha przy ruchu żuchwą, swędzenie ucha, wydzielanie się ropnej cieczy, nawet problemy ze słyszeniem.

Postępowanie

Leczenie rozpoczyna się od diagnozy przez lekarza laryngologa, który zaleci regularne i systematyczne oczyszczanie przewodu słuchowego, stosowania leków antybiotycznych bądź grzybobójczych w postaci maści (w cięższych przypadkach podawanych doustnie).

Nieleczone zapalenie ucha zewnętrznego może prowadzić do zapalenia ucha środkowego, małżowiny, a nawet utraty słuchu.

Zapalenie ucha środkowego – przyczyny, objawy i leczenie

Jest to choroba charakterystyczna dla wieku dziecięcego – ponad dziewięćdziesiąt procent dzieci chorowało choć raz na zapalenie ucha środkowego. Nasilenie zachorowalności zauważa się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. U dzieci to zapalenie jest częstsze niż u dorosłych ze względu na specyfikę budowy anatomicznej, która ułatwia u najmłodszych przenikanie zarazków i rozpowszechnianie się choroby. Często zapaleniu ucha środkowego towarzyszy silna infekcja górnych dróg oddechowych.

Przyczyny

Jednymi z głównych przyczyn zakażenia ucha środkowego jest obrzęk w okolicach ujścia trąbki, alergie, przerosty migdałka gardłowego, zmiany nowotworowe i polipy. Zwiększone ryzyko jest także w przypadku zaburzeń immunologicznych, przebywania w dymie papierosowym, sztuczne karmienie czy wady wrodzone twarzoczaszki. Typowymi objawami zapalenia jest silny, tętniący ból wewnątrz ucha, pogorszenie słuchu, gorączka, spadek formy i zanik apetytu, wyciek wydzieliny z ucha.

Postępowanie

Leczenie stanu zapalnego ucha środkowego polega na podawaniu antybiotyków oraz leków wspomagających, obniżających gorączkę, zmniejszających ból i obrzęk trąbki słuchowej. O rodzaju leczenia i specyfice zapalenia decyduje lekarz laryngolog, który poza zebraniem wywiadu, może posiłkować się audiogramem, tomografią komputerową oraz badaniem bakteriologicznym wydzieliny z ucha oraz jamy nosowo-gardłowej.

W przypadku braku leczenia zapalenia ucha środkowego może nastąpić porażenie nerwu twarzowego, zapalenie ucha wewnętrznego, ropnie mózgu, zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych, a ostatecznie głuchota i zaburzony rozwój psychofizyczny dziecka.

Zapalenie ucha wewnętrznego – przyczyny, objawy i leczenie

Zapalenie ucha wewnętrznego dotyczy zapalenia błędnika. Jego nietypowe objawy i przebieg powodują, że jest niebezpieczne i może być zignorowane, przez co spowoduje bardzo poważne powikłania.

Przyczyny

Najczęstszym powodem zapalenia ucha wewnętrznego jest przejście stanu zapalnego z ucha środkowego i przejście do zapalenia przewlekłego. Czasem zapalenie jest spowodowane migracją drobnoustrojów z opon mózgowo–rdzeniowych lub z krwi.

Typowymi objawami zapalenia ucha środkowego jest złe samopoczucie, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, pogorszenie słuchu lub nawet głuchota, oczopląs, szumy w uszach, nudności lub wymioty.

Postępowanie

Brak podjęcia leczenia lub jego nieprawidłowe prowadzenie mogą spowodować całkowitą utratę słuchu, uszkodzenie narządu równowagi, zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych. Zapalenie ucha wewnętrznego wymaga specjalistycznego leczenia w szpitalu poprzez dożylną antybiotykoterapię oraz leczenie operacyjne (poprzez drenaż ucha środkowego czy usunięcie błędnika).