1. Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych (kaszel, gorączka, duszność) proszeni są o nie przychodzenie do przychodni. Prosimy kontaktować się telefonicznie z NZF 800-190-590 lub z Sanepidem 42-253-62-00

2. Pacjenci z objawami infekcji mogę zostać przyjęci w sytuacjach szczególnych – zagrożenia życia oraz pacjentki ciężarne. Pacjenci Ci będą przesunięci na koniec listy z danego dnia (zostaną przyjęci po pacjentach zdrowych), dlatego proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z rejestracją 791-101-106.

3. Pacjenci z objawami infekcji będą przyjmowani przez lekarza w odzieniu ochronnym w wyznaczonym do tego gabinecie, który po wizycie zostanie całkowicie zdezynfekowany.

4. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w uzasadnionych przypadkach, i za zgodą lekarza, będzie możliwość odbycia wizyty przez Skype lub konsultacji telefonicznej.

5. E-recepty oraz e-zwolnienia będą wystawiane po przeprowadzeniu konsultacji telefonicznej z lekarzem.

6. Po wejściu do przychodni pacjentowi zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym. W przypadku stanu podgorączkowego/ gorączki pacjenci nie będą wpuszczani, a jeśli zbadanie ich będzie konieczne będzie odbywało się w osobnym gabinecie przez lekarza stroju ochronnym.

7. Do przychodni oraz na wizytę PACJENT PRZYCHODZI SAM. Osoby towarzyszące proszone są o poczekanie w samochodzie. Wyjątkiem jest sytuacja gdy pacjentem jest dziecko.

8. Na wizytę pacjent przynosi tylko dokumenty. Wszystkie zbędne rzeczy prosimy zostawić w samochodzie.

9. Po wejściu do placówki należy UMYĆ RĘCE wodą i mydłem, a następnie zdezynfekować przygotowanym do tego płynem.

10. Pacjenci powinni zachować minimum 1 METR ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE NAWZAJEM. W przypadku zbyt dużej ilość osób oczekujących na wizytę, kolejnych pacjentów będziemy prosić o poczekanie w samochodzie. Będą wzywani telefonicznie tuż przed wizytą.

11. Pacjent po wejściu do przechodni proszony jest o niedotykanie niczego zbędnego. Po wyjściu każdego pacjenta z gabinetu/ przychodni klamki, krzesła, leżanki zostaną zdezynfekowane.

12. Pacjenci są proszę o przebywanie w gabinecie najkrócej jak się da – tyle ile jest to konieczne dla prawidłowego zbadania i wdrożenia leczenia.

13. Pacjenci proszeni są o nie zbliżanie się do personelu na odległość większą niż 2m z wyjątkiem momentu rejestracji na wizytę oraz płatności.

14. Zaleca się płatność kartą/ zbliżeniowo oraz przelewem na konto przed wizytą. Numer konta prześlemy w wiadomości SMS. Po transakcji kartą terminal będzie dezynfekowany (przetarty chusteczką dezynfekcyjną).

15. Wyniki badań będą przesyłane e-mailem po kontakcie telefonicznym i odpowiedniej weryfikacji.