PRZYCZYNY BÓLU W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

Nieleczony lub nieskutecznie leczony ból sprzyja niekorzystnym zmianom w funkcjonowania organizmu, pogarsza jego odporność, obniża jakość życia oraz utrudnia prowadzenie skutecznego leczenia przeciwnowotworowego. Może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, psychotycznych i depresji.

Ból u chorego na nowotwór ma zazwyczaj charakter mieszany związany z:

 • obecnością guza lub zmian przerzutowych
 • terapią przeciwnowotworową (operacje, radioterapia, chemioterapia),
 • procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi,
 • mechanizmami niebezpośrednio związanymi z chorobą nowotworową (zakażenia, ból mięśniowo- powięziowy, ból wtórny do osteoporozy, bolesne owrzodzenia, odleżyny),

Ból Kostny

Jest najczęstszym rodzajem bólu somatycznego u chorych z chorobą nowotworową. Obecny jest u 28-45% chorych z przerzutami do układu kostnego.

Szczególnie zagrożeni są nim pacjenci z zaawansowaną postacią nowotworu płuc, sutka, prostaty oraz układu krwiotwórczego.

Związany jest z:

 • przerzutami do kręgosłupa
 • naciekaniem przez nowotwór szpiku kostnego
 • osteolizą (związaną z nią niestabilnością kośćca, złamaniami patologicznymi, zaburzeniem funkcji podporowych)

Ból Trzewny

Jest zazwyczaj słabo zlokalizowany, ma rozlany charakter może rzutować lub promieniować do struktur powierzchownych.

Spowodowany jest:

 • pociąganiem opłucnej lub otrzewnej,
 • rozciąganiem torebki narządu (np. guz wątroby),
 • rozciąganiem lub skurczem jelit,
 • pociąganiem przez tkankę nowotworową więzadeł, naczyń krwionośnych lub krezki,

Ból Neuropatyczny

To ból wynikający z uszkodzenia układu nerwowego. Może być wywołany:

 • leczeniem przeciwnowotworowym (Przetrwały ból pooperacyjny, ból po amputacji, ból po radioterapii lub chemioterapii)
 • uciskiem lub naciekaniem przez nowotwór struktur ośrodkowego układu nerwowego,
 • uciskiem lub naciekaniem obwodowego układu nerwowego,
 • zespołem paranowotworowym,

W leczeniu bólu podstawowego farmakoterapię należy prowadzić w sposób ciągły, aby utrzymać stałe stężenie terapeutyczne leków we krwi, a leki podawać w sztywnych ramach czasowych oraz stosować dodatkowe dawki leków krótko działających w przypadku bólu „przebijającego”

Stosowanie leków przeciw bólowych oparte jest na drabinie analgetycznej opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Korzystamy również z leków wspomagających-adjuwantowych- zwiększających efekty przeciwbólowe opioidów w niektórych rodzajach bólu (głównie bólu neuropatycznym i kostnym oraz trzewnym kolkowym) oraz leków zapobiegających działaniom niepożądanym opioidów.

Anna-Bald4-profillek. Anna Kociszewska-Bald  

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sympatyczna absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pracuje w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w WSSz im. M. Kopernika - Centrum Onkologii i Traumatologii - w Łodzi oraz w Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie.

Posiada duże doświadczenie kliniczne w leczeniu bólu u pacjentów z chorobami przewlekłymi i ostrymi.

3 lub telefoniczne 791-101-106

Pomagam między innymi w bólach przy chorobach:

Rak trzustki, Rak jajnika, Rak wątroby, Guz mózgu, Rak jelita, RZS (Reumatoidalne zapalenie stawów), ZZSK (Zesztwniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa), Rak żołądka, Rak kości

Pacjentów korzystających z naszej poradni prosimy o dostarczenie na pierwszą wizytę;

Kserokopii (w celach załączenia do dokumentacji) oraz oryginału (do wglądu) dokumentacji szpitalnej zawierającej rozpoznanie potwierdzające chorobę nowotworową.

Dzięki temu mogą państwo korzystać z wysokiej refundacji leków przepisywanych na receptę.

 • opisów badań obrazowych w tym USG, CT, MRI
 • ostatnich badań laboratoryjnych (morfologia, mocznik, kreatynina, koagulogram)- jeśli dostępne.

La Vida

ul. Retkińska 104a lok. 3
NIP: 727-272-14-44
REGON: 36568119300014

Rejestracja:
email: rejestracja@lavidalodz.pl
tel: 791-101-106
Biuro:
email: biuro@lavidalodz.pl