Co to jest Badanie EKG?

Badanie EKG, czyli elektrokardiografia jest zabiegiem diagnostycznym, używanym w medycynie w celu rozpoznawania chorób serca. Jest to badanie bezpieczne dla organizmu, nieinwazyjne i bardzo powszechne we współczesnej diagnostyce. Umożliwia rejestrację rytmu serca i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika oraz wykrycie nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Samo badanie jest bardzo proste do przeprowadzenia, jednak interpretacja wyników wymaga wiedzy lekarskiej.

Na czym polega?

Badanie EKG polega na ocenie funkcji elektrycznej mięśnia sercowego. Odpowiednie elektrody umieszcza się w odpowiednich miejscach na ciele człowieka (po lewej stronie i na środku klatki piersiowej oraz na kończynach). Elektrod jest średnio dziesięć – cztery elektrody kończynowe i sześć elektrod przedsercowych. Każda z tych elektrod ma ściśle określone miejsce położenia na ciele człowieka, skąd pobierane są wartości do badania. Impulsy elektryczne, związane z pracą serca, są rejestrowane i prezentowane w postaci wydruku od razu w trakcie badania.

Kiedy się zaleca?

Takie badanie powinny przeprowadzić osoby po 45 r.ż. i włączyć je do rutynowych badań na przykład przy wizytach u lekarza pierwszego kontaktu, niezależnie od płci. Często badanie EKG jest też częścią badań okresowych u lekarza medycyny pracy, na zlecenie pracodawcy. Na pewno na badanie EKG powinny skierować się osoby, u których wystąpiły bóle w klatce piersiowej, duszności, zawroty głowy, kołatanie serca lub utrata przytomności. Lekarz może skierować na badanie EKG w przypadku zlecenia tak zwanego testu wysiłkowego, a także w przypadku skierowania na operację (jeśli pacjent znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby serca, tj. powyżej 45 r.ż.).

Jak się przygotować do EKG?

Przed przystąpieniem do badania należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach. Nie należy przed badaniem pić bardzo zimnych płynów oraz trzeba unikać wysiłku na kilka minut przed badaniem (np. wejście po schodach do gabinetu), aby uspokoić pracę serca, wtedy badanie będzie najbardziej rzetelne. Nie ma ograniczeń co do spożywania posiłków. Mężczyźni o bujnym owłosieniu klatki piersiowej mogą zostać poproszeni o zgolenie włosów, aby móc założyć prawidłowo elektrody piersiowe. Warto zadbać o odpowiedni ubiór, aby nie musieć się przebierać w gabinecie (wystarczy koszulka z krótkim rękawem bądź rozpinana koszula, dzięki której można łatwo dostać się do klatki piersiowej).

Badanie EKG – Co otrzymasz?

W trakcie badania jego wyniki są drukowane na bieżąco. Opis do wyników wykonuje lekarz. Warto po badaniu zapytać diagnostę, kiedy i u kogo otrzymasz opis badania. Lekarz też prawidłowo zinterpretuje badanie i będzie mógł dać Ci wskazówki odnośnie dalszego postępowania.

Kto wykonuje?

Tego typu badanie może wykonać lekarz, pielęgniarka bądź technik diagnosta. Każda ze wspomnianych osób jest przeszkolona z zakresu obsługi urządzeń do badania elektrokardiograficznego.

EKG z opisem czy bez?

Samo badanie jest proste w wykonaniu, natomiast interpretacja jego wyników jest już trudna i wymaga specjalistycznej wiedzy. Samodzielna analiza wykresów jest niedopuszczalna i nie jest rzetelną informacją nt. stanu zdrowia pacjenta. Opis wyników badania EKG może zrobić tylko lekarz. Badanie bez opisu jest bezwartościowe, dlatego należy zadbać o odpowiedni opis. W naszym Centrum opis otrzymasz po badaniu.

Ile trwa badanie?

Samo badanie trwa krótko, około 5 minut, łącznie z czasem przygotowania badanego. Jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne. W trakcie badania możesz zostać poproszony o chwilowe wstrzymanie oddechu.

Jak przebiega Badanie EKG?

Na samym początku osoba prowadząca badanie poprosi Cię o wygodne położenie się na kozetce oraz odsłonięcie klatki piersiowej na przykład poprzez zdjęcie koszulki czy rozpięcie koszuli. Dlatego warto odpowiednio się ubrać, aby nie musieć później przebierać się w gabinecie. Diagnosta będzie potrzebował dostępu do Twojej klatki piersiowej, nadgarstków i kostek. Możesz zatem zostać poproszony o zdjęcie biżuterii czy zegarka. Jeśli po zdjęciu odzienia odczuwasz chłód, zgłoś to diagnoście – drżenia zmarzniętego ciała mogą zaburzyć tok badania. Miejsca, na których zostaną podczepione elektrody, zostają najpierw zdezynfekowane odpowiednim płynem, a później nawilżone specjalnym żelem, ułatwiającym prawidłowe odczyty. Do każdej z Twoich kończyn zostanie podczepiona elektroda (na każdym nadgarstku i kostkach u nóg), do klatki piersiowej zostanie podłączonych sześć elektrod. Elektrody są do klatki przymocowywane za pomocą plastrów lub przyssawek i mogą w pierwszej chwili wydawać się zimne, ale to uczucie szybko mija. Elektrody na kończynach są przymocowywane specjalnymi klamrami, które nie wywierają silnego ucisku i nie są niekomfortowe.

Podczas badania należy ułożyć się wygodnie i leżeć spokojnie. Diagnosta może poprosić Cię o chwilowe wstrzymanie oddechu. Po badaniu otrzymasz ligninę do wytarcia pozostałości po żelu i informację, kiedy i do kogo możesz się zgłosić po opis badania.